Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2013 godz. 12:58:33

Poprawka 7

Za: 60 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 18