Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2013 godz. 12:58:13

Poprawka 6

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 15