Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2013 godz. 12:57:15

Poprawka 4

Za: 61 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 15