Narzędzia:

Dnia 11-07-2013 godz. 11:12:12

Za: 24 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 26