Narzędzia:

Dnia 11-07-2013 godz. 11:11:47

Za: 27 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 23