Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych

Dnia 04-07-2013 godz. 11:08:02

Poprawka 7

Za: 33 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11