Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych

Dnia 04-07-2013 godz. 11:07:14

Poprawka 6

Za: 29 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 11