Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych

Dnia 04-07-2013 godz. 11:06:03

Poprawka 2, 5, 9

Za: 5 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 10