Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo lotnicze

Dnia 04-07-2013 godz. 11:32:44

Poprawka 2

Za: 61 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 52 52 0 0 10
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 27 3 0 24 2
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 0 0 2 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0