Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Dnia 04-07-2013 godz. 11:29:41

Poprawka 2

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 10