Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-07-2013 godz. 11:26:36

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 59 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 10