Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-07-2013 godz. 11:22:54

Poprawka 37, 39, 54

Za: 84 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11