Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-07-2013 godz. 11:22:12

Poprawka 36

Za: 3 Przeciw: 85 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 10