Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-07-2013 godz. 11:21:06

Poprawka 30

Za: 87 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 10