Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-07-2013 godz. 11:19:24

Poprawka 16

Za: 4 Przeciw: 83 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 10