Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-07-2013 godz. 11:18:45

Poprawka 15

Za: 85 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 10