Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-07-2013 godz. 11:18:07

Poprawka 12

Za: 7 Przeciw: 80 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 10