Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-07-2013 godz. 11:17:29

Poprawka 11

Za: 3 Przeciw: 83 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 11