Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-07-2013 godz. 11:16:50

Poprawka 7

Za: 7 Przeciw: 79 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 10