Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych

Dnia 04-07-2013 godz. 11:09:06

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 55 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 10