Narzędzia:

Dnia 03-07-2013 godz. 11:08:06

Wniosek formalny

Za: 26 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 21