Narzędzia:

Dnia 03-07-2013 godz. 11:07:23

Wniosek formalny

Za: 27 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 20