Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Dnia 06-06-2013 godz. 15:30:20

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14