Narzędzia:

Ustawa o okręgach sądowych sądów powszechnych

Dnia 06-06-2013 godz. 15:28:25

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 52 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15