Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-06-2013 godz. 15:25:20

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13