Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Dnia 06-06-2013 godz. 15:44:48

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 54 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 15