Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Dnia 06-06-2013 godz. 15:44:19

Poprawka 7

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13