Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Dnia 06-06-2013 godz. 15:43:37

Poprawka 6

Za: 30 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 15