Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Dnia 06-06-2013 godz. 15:43:10

Poprawka 5

Za: 54 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 14