Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Dnia 06-06-2013 godz. 15:42:41

Poprawka 4

Za: 26 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 14