Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Dnia 06-06-2013 godz. 15:42:13

Poprawka 3

Za: 4 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 15