Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Dnia 06-06-2013 godz. 15:41:52

Poprawka 2

Za: 3 Przeciw: 82 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 12