Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Dnia 06-06-2013 godz. 15:41:18

Poprawka 1

Za: 31 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 13