Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Dnia 06-06-2013 godz. 15:37:41

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13