Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-06-2013 godz. 15:23:52

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14