Narzędzia:

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Dnia 06-06-2013 godz. 15:35:05

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 57 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13