Narzędzia:

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Dnia 06-06-2013 godz. 15:34:45

Poprawka 8

Za: 83 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14