Narzędzia:

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Dnia 06-06-2013 godz. 15:34:02

Poprawka 5

Za: 80 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 14