Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Dnia 06-06-2013 godz. 15:20:52

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20