Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:08:24

Poprawka 124

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24