Narzędzia:

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Dnia 16-05-2013 godz. 19:07:23

Poprawka 8

Za: 5 Przeciw: 69 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 22