Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:06:31

Poprawka 110......

Za: 3 Przeciw: 69 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 25