Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:05:19

Poprawka 103

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26