Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:00:15

Poprawka 85, 121

Za: 62 Przeciw: 16 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22