Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 19:58:53

Poprawka 83, 86, 89

Za: 24 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23