Narzędzia:

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Dnia 16-05-2013 godz. 19:06:30

Poprawka 5, 6

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24