Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 19:58:19

Poprawka 79

Za: 57 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22