Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 19:57:21

Poprawka 77, 81, 82, 96, 97, 106, 108, 109, 252, 254

Za: 3 Przeciw: 70 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 24