Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 19:53:05

Poprawka 19, 52

Za: 23 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23