Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 19:51:38

Poprawka 16, 24, 48, 57

Za: 23 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24